ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

โดนถ้วนหน้า “สิงห์-ลีโอ-ช้าง-อาซาฮี” สธ.แจ้งจับ 65 คดีขัดกฎหมายน้ำเมา

by twoseadj @December,21 2009 19.50 ( IP : 222...224 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 295x343 pixel , 17,740 bytes.

สธ.ฟันบริษัทเหล้าทำผิดกฎหมายล็อตแรก 65 คดี สิงห์อ่วม 39 ลีโอ 11 ช้าง 14 อาซาฮี 1 ทั้งปฏิทินลีโอปี 2010 เสื้อ รถยนต์ ลานเบียร์ กิจกรรมส่งเสริมการขายมิวสิคเฟสติวัลก็โดน ส่วนทายาทสิงห์-นางแบบผิดหรือไม่ อยูที่ตำรวจสอบสวนต่อ ขณะที่ “หมอสมาน” เผยเตรียมฟันปฏิทินวาบหวิวเบียร์เชียร์รายต่อไป

วันที่ 21 ธันวาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมคณะอนุกรรมการร่างกฎกระทรวง ประกาศและระเบียบตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และคณะอนุกรรมการพิจารณาการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ครั้งที่ 5/2552 เพื่อสรุปผลการพิจารณาความผิดของบริษัทสิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในกรณีแจกปฏิทินวาบหวิวและบริษัทน้ำเมาอื่นๆที่กระทำผิดทั้งหมดส่งมอบให้กับตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)โดยมี ศ. นายแพทย์วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ และนักกฎหมายร่วมประชุม

นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว ว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการกระทำความผิดตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีมติแจ้งความดำเนินคดีอาญาบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกรายที่ผิดกฎหมายโฆษณาชัดเจน ครั้งแรกจาก 65 คดี จากทั้งหมดที่มีการร้องเรียน 500 กรณี ประกอบด้วย ปฏิทิน เสื้อ ลานเบียร์ รถ ป้ายโฆษณาประเภทกล่องไฟโดยเฉพาะร้านอาหารตามต่างจังหวัด ป้ายโฆษณาที่เป็นรูปกระป๋องเบียร์ที่ชัดเจน การจัดมิวสิคเฟสติวัลซึ่งมีซุ้มแจกเบียร์มีร่มที่มียี่ห้อชัดเจน โดยคดีที่ผิดมากที่สุดคือป้ายโฆษณา เพราะมีสัญญาลักษณ์และภาชนะที่ชัดเจน ถือว่าเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 32 วรรค 1 ข้อหาโฆษณาชัดเจน

ด้านนพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายและนิเทศศาสตร์ได้เห็นพ้องกันว่ามีข้อมูลยืนยันหนักแน่นเพียงพอสำหรับการสั่งฟ้อง โดยเบื้องต้นได้ดำเนินการทำสำนวนดำเนินคดีกับ 65 คดีก่อน โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 14 ก.พ.2551จนถึงปัจจุบัน แบ่งเป็นฐานความผิดเรื่องปฏิทิน 2 รายได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ลีโอ ทั้งปฏิทินของปี 2009 และปี 2010 ฐานความผิดเรื่องลานเบียร์ 5 รายได้แก่ สิงห์ 3 คดี และช้าง 1 คดี อาซาฮี 1 คดี นอกจากนี้ยังมีฐานความผิดการจัดงานมิวสิคเฟสติวัล 2 คดีของสิงห์และช้าง ฐานความผิดด้วยการโฆษณาบนรถยนต์ 5 คดี และเสื้อ 5 คดี และที่พบมากสุดคือ ป้ายไฟนีออนโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 46 คดี แบ่งเป็น มีสิงห์ 25 คดี ช้าง 12 คดี และลีโอ 9 คดี

“ในส่วนของความผิดของ 400 กว่าคดีที่เหลือจะดำเนินการแจ้งความเอาผิดกล่าวโทษทางอาญากับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นล็อตๆต่อไป ขอยืนยันว่า ดำเนินการเอาผิดกับทุกบริษัทเท่าเทียมกัน เพราะในส่วนของปฏิทินยี่ห้อเชียร์ จะดำเนินการแจ้งความต่อไปเช่นกัน แต่ส่วนจะเอาผิดกับเหล่านางแบบ หรือผู้นำปฏิทินเหล่านี้ไปแจกจ่ายอย่างกรณีของน.ส.จิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี อดีตข้าราชการการเมืองประจำสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนั้น คงเป็นหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะลงลึกในรายละเอียดในชั้นการสอบสวนว่าสาวไปถึงใครที่เกี่ยวข้องบ้าง”นพ.สมาน กล่าว

นพ.สมาน กล่าวด้วยว่า การกระทำกิจกรรม อย่างปฏิทิน ถือว่ามีพฤติกรรมความผิด 4 ส่วน ได้แก่ 1 เริ่มจากบริษัทเจ้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบริษัททำปฏิทินจัดแถลงข่าว มีการเผยแพร่ขายและแจก มีวัตถุประสงค์เพื่อขายสินค้าให้เกิดมุมมองที่ดีกับสินค้า 2 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตอกย้ำแบรนด์ แสดงชื่อยี่ห้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งเนื้อหาปกที่มีชื่อ และในตัวนางแบบอกอันเปลือยเปล่าก็มียี่ห้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีก 3 ต่อมาเป็นการส่งเสริมการขาย สมนาคุณให้ลูกค้า ทำให้เพิ่มยอดการขาย เพราะมีการส่งเสริมการขายที่ชัดเจน และ 4 การจัดสนับสนุนให้มีกิจกรรมพิเศษ เพื่อตอบแทนลูกค้าในปีใหม่

“ทั้งนี้ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการห้ามการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าดำเนินการอะไรได้บ้างหรือไม่ได้ ขณะนี้อยู่ที่เลขาธิการสำนักงานคณะรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งคาดว่าเร็วๆนี้จะมีผลบังคับใช้ ในร่างดังกล่าวจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนว่า บริษัททำอะไรได้บ้าง"

ด้าน ศ.นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 กล่าวว่า การพิจารณาการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ส่วนใหญ่ผิดตามมาตรา 32 เพราะหากยึดตามนิยามศัพท์ใน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ การทำปฏิทินถือเป็นการโฆษณาโดยตรง ลึกยิ่งไปกว่านั้นหากมีการจัดกิจกรรมก็เข้าข่ายเป็นความผิด ส่งเสริมการขาย ซึ่งโดยสามัญสำนึกของประชาชนทั่วไปการทำปฏิทินเท่ากับเป็นการโฆษณาอยู่แล้ว และหากมีการลดแลกแจกแถมถือว่ามีความผิดตามมาตรา 30(5) ด้วย โดยทั้งหมดต้องดำเนินคดีทางอาญา หากผู้ประกอบการยังยืนยันว่า ไม่ผิดกฎหมายหรือยังไม่เข้าใจ เมื่อเป็นกฎหมายใหม่ก็ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

“นักธุรกิจต้องทำความเข้าใจ ไม่ใช่หาประโยชน์จากการสูญเสียทางสังคม รวมทั้งต้องรู้จักรับผิดชอบต่อสังคมด้วยไม่ใช่ค้ากำไรเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาชีพการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางพุทธศาสนาถือเป็นมิจฉาอาชีวะ เป็นอาชีพที่ไม่ดีอยู่แล้ว”ศ.นพ.วิฑูรย์กล่าว

น.ส.ลัดดา ตั้งสุภาชัย ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในเดือนมกราคมปี 2553 จะเชิญผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทโฆษณา เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันกำหนดจริยธรรมเพื่อเป็นการใช้มาตรการทางสังคมในการควบคุมกำกับพฤติกรรม เช่น หากยังมีการทำความผิดซ้ำๆ ภาคประชาสัมคมเข็มแข็งอาจใช้วิธีการบอยคอตไม่ซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นก็ได้ เนื่องจากจะใช้กฎหมายอย่างเดียวคงไม่ได้ นอกจากนี้ยังหารือกับต้นสังคมของดารา นางแบบ ให้มีการตักเตือนดูแลกัน และให้ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดกับเด็ก เยาวชน และสังคม ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมานิตได้มอบสำนวนให้กับพ.ต.ท.ดนุ กล่ำสุ่ม รองผู้กำกับกลุ่มงานกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) ตัวแทนของสตช.ที่เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ พ.ต.ท.ดนุ กล่าวว่า กรณีความผิดทั้งหลายจะดำเนินการแจ้งความเอาผิดตามพื้นที่ที่เกิดเหตุ แต่ในส่วนของปฏิทินที่พบความผิดหลายพื้นที่อาจมีการดำเนินการทำเป็นสำนวนกลางเอาผิดอีกครั้งหนึ่ง

Relate topics

Comment #1zz
Posted @October,20 2018 08.55 ip : 219...131

moncler michael kors outlet store off white pure boost air jordans yeezy coach outlet store off white hoodie nike roshe one hermes birkin nike shox for women nike flyknit racer golden goose superstar coach factory outlet balenciaga sneakers nike cortez nike flyknit harden shoes nike react lacoste polo nike air max yeezy boost 350 birkin bag supreme clothing yeezy shoes converse outlet store michael kors jordan 12 yeezy shoes lacoste polo hermes bag rolex replica michael kors handbags sale coach outlet store nike air max yeezy boost 350 v2 adidas stan smith adidas ultra boost adidas shoes online michael kors fila online shop fila outlet cheap nhl jerseys cheap jordan shoes cheap nfl jerseys fitflops sale calvin klein underwear nike huarache yeezy boost 350 v2 nike roshe nike air vapormax asics sneakers gucci belts curry 5 jordan 13 foamposites moncler goyard outlet curry 4 adidas superstar shoes kobe shoes yeezy boost 350 v2 moncler outlet hermes belts russell westbrook shoes curry shoes michael kors factory outlet jordan retro yeezy boost michael kors outlet online birkin bag longchamp converse shoes ferragamo belt timberland outlet air jordan 11 coach outlet handbags golden goose sneakers longchamp hermes belt off white nike coach outlet jordan 11 lebron 16 shoes yeezy shoes kyrie 3 kobe 9 adidas yeezy hermes birkin bag converse shoes lebron shoes adidas eqt balenciaga shoes pureboost kyrie irving shoes cheap nfl jerseys china michael kors yeezy 500 cheapjordans ultra boost 3.0 yeezy shoes nike lebron 16 jordan shoes fila disruptor goyard tote hermes outlet online authentic jordans curry 5 lebron 16 fila shoes hermes handbags fila shoes hermes rolex replica ysl handbags hermes belt cheap basketball shoes golden goose outlet adidas ultra boost yeezy boost 350 v2 goyard handbags links of london sale puma fenty louboutin shoes kd shoes kyrie 4 off white shoes balenciaga speed yeezy boost cheap jordans fenty puma bape clothing ferragamo sale lebron 14 michael kors outlet handbags huarache shoes curry 4 yeezy golden goose michael kors purses golden goose sale michael kors outlet yeezy shoes gucci belt mbt shoes adidas yeezy goyard bag sale adidas shoes for women adidas yeezy boost michael kors sale off white jordan 1 pandora charms pg 1 hogan outlet online yeezy boost 350 v2 michael kors outlet yeezy sneakers polo ralph lauren fila shoes huarache shoes hogan outlet mbt shoes sale pandora bracelet adidas nmd nike air max 2019 yeezy supreme clothing balenciaga jordan 6 adidas nmd r1 lebron shoes michael kors outlet online vans store fake rolex adidas yeezy vans outlet goyard bags zx flux bape hoodie rolex replica watches yeezy timberland shoes nike air force 1 low nike flyknit trainer moncler adidas stan smith uk nike huarache coach outlet nike cortez women vans shoes nike air force chrome hearts coach factory outlet balenciaga shoes michael kors factory outlet paul george shoes jordan retro 13 kobe 9 yeezy longchamp handbags kate spade outlet adidas stan smith women yeezy 500 blush lebron james shoes retro jordans golden goose fila disruptor 2 golden goose sneakers golden goose sneakers chrome hearts outlet michael kors handbags air max 2017 kobe 11 asics shoes irving shoes lacoste polo shirts nike lebron 15 goyard adidas tubular adidas iniki chrome hearts outlet michael kors outlet adidas stan smith men tory burch outlet yeezys kevin durant shoes yeezy boost calvin klein outlet longchamp bags jordan 4 nike flyknit kobe 11 nike epic react flyknit goyard handbags air max replica rolex kobe shoes hermes handbags lacoste polo air max adidas nmd goyard handbags yeezy boost golden goose adidas stan smith nike basketball shoes nfl jerseys yeezys kobe basketball shoes nhl jerseys golden goose coach outlet online air jordan shoes huaraches kayno vans shoes crazy explosive mbt shoes online links of london coach outlet adidas shoes adidas pure boost michael kors outlet yeezy wave runner 700 balenciaga triple s lebron james shoes michael kors outlet adidas ultra boost 3.0 michael kors handbags lacoste online shop goyard handbags nike air max shoes jordan shoes jordan shoes yeezy boost 350 jordan shoes air max 2018 yeezy boost 350 kd 11 air jordan 6 hermes birkin lebron 13 chrome hearts store off white jordan 1 coach bags sale red bottom shoes balenciaga speed michael kors outlet moncler sale nba jerseys air jordan jordan retro nike shox ralph lauren uk lacoste outlet golden goose shoes cheap mlb jerseys kobe byrant shoes golden goose sneakers air jordan 12 off-white yeezy 700 adidas gazelle sale off white hoodie custom baseball jerseys michael kors outlet chrome hearts online hermes belt kd 11 shoes nike air max 90 nike polo yeezy boost 350 vapormax yeezy red bottom shoes for women goyard wallet off white jordan 1 longchamp handbags reebok outlet outlet golden goose kevin durant shoes hermes birkin iniki nike hyperdunk nike sneakers longchamps nike air max 2017 kd shoes golden goose mid star nmd moncler jackets adidas yeezy boost converse outlet goyard online nike epic react flyknit golden goose nike air max longchamp handbags yeezys asics shoes longchamp hyperdunks adidas iniki runner balenciaga sneakers cheap jordans longchamp bags links of london michael kors outlet online golden goose francy adidas tubular x air max 90 nike react lebron 16 hermes handbags asics gel kayano nike air force 1 air max kd 11 nike air force 1 high kate spade handbags jordan 1 off white hermes belts michael kors outlet online fila kobe byrant shoes coach outlet stores nike shox outlet adidas store bape hoodie stephen curry shoes adidas store fitflops sale clearance jordans caterpillar shoes fila kd 10 mlb jerseys adidas yeezy air max 270 adidas tubular off-white nmd coach outlet store adidas flux tory burch handbags adidas nmd yeezy shoes goyard tory burch adidas yeezy salvatore ferragamo belt adidas shoes ultra boost hermes handbags tote bag nike react flyknit caterpillar boots louboutin shoes golden goose starter nike outlet adidas gazelle lebron 16 jordan retro lacoste polo shirts nmd r1 golden goose slide adidas eqt support adv off white clothing adidas outlet yeezy boost 350 golden goose nike shoes james harden shoes kobe sneakers jordan shoes yeezy 500 nike jordans adidas shoes for men chrome hearts lebron 15 jordans yeezy boost 350 v2 ferragamo belt cheap jordans christian louboutin shoes moncler jackets yeezy boost 350 supreme hoodie adidas superstar air max 2019 nike air max 2018 cheap nba jerseys michael kors handbags

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง