แจ้งเหตุ-ร้องทุกข์

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

คำชี้แจงสำหรับผู้บริโภค

ขอแสดงความชื่นชมว่า ท่านถือเป็นผู้บริโภคที่ตระหนักและรู้จักปกป้องสิทธิของตนเอง พวกเราทีมงานของศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)ได้เปิดช่องทางทุกข์และให้คำปรึกษาปัญหาแก่ผู้บริโภค โดยเปิดรับเรื่องร้องทุกข์ online

ท่านสามารถปรึกษาผ่านทาง

คำแนะนำในการแจ้งเหตุ-ร้องทุกข์ : ท่านควรระบุข้อมูลเหล่านี้ให้ครบถ้วนเช่นใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร พร้อมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมเช่นหลักฐาน การติดต่อกลับ คำแนะนำที่ดีกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ เพื่อให้ทางทีมงานสามารถติดตามประสานงานได้สะดวกขึ้น

แจ้งเหตุ-ร้องทุกข์

« 1057
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax :
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • หากข้อความของท่านยาวเกินไป จะทำให้ไม่สามารถนำข้อความทั้งหมดไปแสดงในหน้าแรก ให้ใส่ <!--break--> แทรกไว้ในตำแหน่งที่ต้องการให้ตัดไปแสดงผล
ความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ
คุณภาพสินค้าทั่วไป
สัญญาไม่เป็นธรรม
ความไม่เป็นธรรมทางการเงิน
บริการหน่วยงานรัฐ
พลังงาน
คมนาคมขนส่ง - โทรคมนาคม
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ขอร้องเรียนกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดสงขลา
เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรุณาทำเครื่องหมายลงในช่องว่างให้สอดคล้องกับประเภทเรื่องร้องเรียน
ผู้ส่ง
ชื่อผู้แจ้ง
เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับและให้ความช่วยเหลือ ขอความกรุณาจากท่านกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ร้องทุกข์ให้ละเอียด ข้อมูลผู้แจ้งจะถูกปกปิดเป็นความลับ
ข้อมูลผู้แจ้ง (กรณีต้องการให้ติดต่อกลับ)
การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซท์
Input Format