JA slide show
 
 
 
 

เกษตรสีเขียวในจังหวัดสงขลา

หลายคนอาจจะคุ้นลิ้นกับแกงขี้เหล็ก ที่เมื่อได้ชิมรสชาดของแกงแล้ว รสลิ้นก็จะสัมผัสถึงความขม ของใบขี้เหล็ก

ซึ่งแกงขี้เหล็กดูเหมือนจะธรรมดานะคะ เมื่อเจอกับเมนู "ยำขี้เหล็ก" เอาเป็นว่าเรามาดูสูตรเมนูยำขี้เหล็กกันนะคะ 

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...
อาหารออร์แกนิก อีกทางเลือกเพื่อสุขภาพ
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2011 เวลา 05:23 น.     สารเคมีมากกว่า 15,000 ชนิด ที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ทั้งจากอาหาร น้ำดื่ม อากาศ พิษจากโลหะหนัก สารตะกั่ว พลาสติก กระบวนการปิโตร เคมี ภาชนะที่ใส่อาหาร และอื่น ๆ

พิษภัยของสารพิษที่ปนเปื้อนเหล่านี้ ทำให้ร่างกายกลายเป็นแหล่งสะสมสารพิษ และส่งผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บแก่ร่างกาย อาทิ ออทิสติก หอบหืด ภูมิต้านทานบกพร่อง โรคระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท โรคผิวหนัง อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ รวมไปถึงโรคมะเร็ง ปัจจุบัน อาหารออร์แกนิกจึงกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของคนรักสุขภาพ เพราะเป็นอาหารจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2011 เวลา 05:47 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
กินอย่างไร ช่วยลดภาวะโลกร้อน
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2011 เวลา 04:26 น.

ภัยพิบัติที่ปรากฏเกิดขึ้นทุกมุมโลกรวมทั้งประเทศไทยในขณะนี้ ได้แก่ ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วม ดินถล่ม แผ่นดินไหว พายุรุนแรง ฝนแล้ง ล้วนมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก หรือที่เรียกสั้นๆว่าการเกิดภาวะโลกร้อน โดยมีสาเหตุมาจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ที่ส่งผลทำให้มีปริมาณก๊าซหลายชนิดในชั้นบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่มีอยู่เดิมในธรรมชาติ เช่น การเพิ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงต่างๆในระบบขนส่ง การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การตัดไม้ทำลายป่า เพื่อทำทุ่งหญ้าเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์  มูลสัตว์จำนวนมากทำให้เกิดก๊าซมีเทน ทั้งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนจัดเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีคุณสมบัติเก็บกักความร้อนเหมือนเรือนกระจกที่ใช้ปลูกพืชในเมืองหนาวเมื่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนเหล่านี้ลอยขึ้นไปรวมตัวอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก จะเก็บกักรังสีความร้อนของดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมายังโลกไม่ให้สะท้อนกลับออกไปในปริมาณที่เหมาะสม ทำให้อุณหภูมิของโลกค่อยๆสูงขึ้น เกิดเป็นภาวะโลกร้อน

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2011 เวลา 05:15 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ตลาดนัดคนรักสุขภาพ
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2011 เวลา 04:01 น.

เมื่อวันที่  19 - 23 ตุลาคม 2554  สำนักงานสาธารณสุขเขต 8   ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศบ.สต. )  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส )  สมัชชาสุขภาพภาคใต้  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และหน่วยงานภาคีเครือข่าย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมจัดงานมหกรรมสุขภาพ “ ตลาดนัดคนรักสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ    พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554          : Songkhla Health Fair 2011 ” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ  60 ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ          พระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระชนมายุครบ 7 รอบ ในปี 2554 และเพื่อเปิดเป็นพื้นที่ให้ประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการสร้างกระแสสังคมให้ใส่ใจสุขภาพ   ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาและการจัดการสุขภาพของชุมชน โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ  ได้แก่  การบริการสุขภาพครบวงจรฟรี   กิจกรรมสร้างสุขภาพ  ตลอดจนเวทีวิชาการ การแสดงผลงานเด่นและนวัตกรรมสุขภาพ 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2011 เวลา 05:15 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 5

รูปภาพมาใหม่

Left direction
Right direction